ผู้ก่อตั้งสถาบันวิจัย NSPi

รางวัลเหรียญทองปี 2015 ไตหวัน

จากผลงาน สารสกัดเคอร์คูมินอยด์ละลายน้ำ

รางวัลเหรียญทองปี 2015 ฮ่องกง

จากผลิตภัณฑ์ Curma Max : ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ของเคอร์คูมินอยด์ละลายน้ำ สำหรับโรคกระเพาะอาหาร

รางวัลเหรียญทองปี 2016 มอสโคว์, ประเทศรัสเซีย

จากผลงาน เคอร์คูมินอยด์ละลายน้ำสำหรับโรคข้อเสื่อม

รางวัลเหรียญทองปี 2016 ประเทสแคนาดา

จากผลิตภัณฑ์กรีนเคอมิน และ เคอม่าแม็กซ์ : เคอร์คูมินอยด์ละลายน้ำ สำหรับโรคกระเพาะอาหาร