ผู้ก่อตั้งสถาบันวิจัย NSPi

 

รางวัลเหรียญทองปี 2015 ไตหวัน

จากผลงาน สารสกัดเคอร์คูมินอยด์ละลายน้ำ

รางวัลเหรียญทองปี 2015 ฮ่องกง

จากผลิตภัณฑ์ Curma Max : ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ของเคอร์คูมินอยด์ละลายน้ำ สำหรับโรคกระเพาะอาหาร

 

รางวัลเหรียญทองปี 2016 มอสโคว์, ประเทศรัสเซีย

จากผลงาน เคอร์คูมินอยด์ละลายน้ำสำหรับโรคข้อเสื่อม

รางวัลเหรียญทองปี 2016 ประเทสแคนาดา

จากผลิตภัณฑ์กรีนเคอมิน และ เคอม่าแม็กซ์ : เคอร์คูมินอยด์ละลายน้ำ สำหรับโรคกระเพาะอาหาร

 

ABOUT US

NSPi Natural Science Product Institute

446 Village No.4, Nam Phrae Sub-district, Hangdong District, Chiang Mai 50230
 

© 2020 by Detox (Thailand) Company Limited